" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
5 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการคนงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราเดือนละ 9,510.บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน(ช่างไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก บริการบุคคลปฏิบัติงานจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประเมินภาษีประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้ออาหารเสริมนม UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการคนงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราเดือนละ 9,510.บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาคนงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาบริการคนงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริมนม UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (นที นาดอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (มลเฑียร สุขสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก บริเวณหน้าบ้านนายวิทูร พรหมประพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงหินคลุก บริเวณหน้าบ้านนายวิทูร พรหมประพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมลู่วิ่งไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์๘๒๓-๖๐-๐๐๑ และจักรยานนั่งปั่นแบบมีพนักพิง หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๒๕-๖๐-๐๐๒ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest