" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

กิจกรรมงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2564

กิจกรรมงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2564

วันนี้​ 21​ พฤศจิกายน 2564​  ทต.บ้านแหลมพัฒนาร่วมกับวัดป่าพฤกษ์​ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแหลม​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี​  จัดงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำประจำปี​2564​ ณ​ บริเวณวัดป่าพฤกษ์​ หมู่ที่​ 4​ ต.บ้านแหลม​ อ.บางปลาปลาม้า​ โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานในพิธีดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest