" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พี่น้องตำบลบ้านแหลม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พี่น้องตำบลบ้านแหลม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้​  17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา  9.00 น. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่าน สจ.ฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ ท่าน สจ.จตุพร อุ่นวิจิตร นำถุงยังชีพมามอบให้โดยให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าน หมู่ที่ 1, 3, 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม โดยนายปรีชา น้อยอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา  รองนายกเทศมนตรี  กำนันนุชจรินทร์ อุ่นวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา นายธเนศ​ มั่นคงดี​ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากนายกอมรวุฒิ อนันตทิพยเมธี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม ให้ใช้สถานที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลม ในการมอบถุงยังชีพ ในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest