" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...

กิจกรรมแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

กิจกรรมแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)

วันนี้​  15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา นำโดยนายปรีชา น้อยอุทัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา  รองนายกเทศมนตรี   สจ. จตุพร อุ่นวิจิตร กำนันนุชจรินทร์ อุ่นวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาล นายธเนศ​ มั่นคงดี​ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าน หมู่ที่ 1, 3, 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม

Share on Line
Share on Pinterest