เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา Banlaemphatthana Subdistrict Municipality
" บ้านแหลมน่าอยู่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา เศรษฐกิจสังคม และจริยธรรม ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรม" พันธกิจ พันธกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจหลักที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารบุคลากรท้องถ...
นายปรีชา น้อยอุทัย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมพัฒนา
สายด่วนนายก 08-6796-0577
นายธนิตย์ พันธุ์แสงจิตต์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา
สายด่วนปลัด 08-9145-7337

วิดีทัศน์แนะนำ

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 29 พ.ย. 2564

  การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ

 • 29 พ.ย. 2564

  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 • 29 พ.ย. 2564

  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนานสินค้าข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 • 29 พ.ย. 2564

  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงฯ

 • 29 พ.ย. 2564

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต...

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ ทต.บ้านแหลมพัฒนา ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000007
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000016
คน
icon
เดือนนี้
0000188
คน
icon
ปีนี้
0000523
คน
icon
ทั้งหมด
0000523
คน

มาเป็นเพื่อนกันที่ LINE

เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา

@banlaemphatthana

Share on Line
Share on Pinterest